Informace o studiu

Státní závěrečné zkoušky učitelství pro I. stupeň ZŠ

Vyberte rok zahájení studia

Pro studenty, kteří začali studovat před rokem 2019

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z následujících částí*:

(1) ústní zkoušky z pedagogiky, českého jazyka a literatury s didaktikami a matematiky s didaktikou;
(2) zvolené specializace a
(3) obhajoby diplomové práce. Obhajoba diplomové práce se koná na katedře, kde byla práce zadána. Zkouška ze specializace se koná na příslušné katedře.

Student může přistoupit k částem 1, 2 a 3 v libovolném pořadí. Část 1 však musí konat najednou v jednom termínu (např. podzimním).
Předpoklady pro konání státní zkoušky jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Karlovy, viz web fakulty.
Často kladené otázky a odpovědi na ně zde.

Diplomové práce

Všechny potřebné informace, a také šablonu pro psaní závěrečných prací naleznete na stránkach fakulty

Pro studenty, kteří začali studovat po roce 2019

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z následujících částí*:

(1) Ústní zkoušky z pedagogiky, českého jazyka a literatury s didaktikami a matematiky s didaktikou. Pro konání SZZ z matematiky, ČJaL a pedagogiky je třeba 300 kreditů. Není nutné mít splněny všechny povinné a povinně volitelné předměty ze studijního plánu U1st. Je nutné mít samozřejmě splněny předměty vážící se k těmto SZZ, ale např. předměty vážící se k SZZ ze zaměření mít všechny splněny pro SZZ z pedagogiky, matematiky a ČJL není nutné.

(2) Ústní zkoušky ze zvoleného zaměření. Zkouška ze zaměření se koná na katedře, která zaměření zajišťuje.

(3) Obhajoby diplomové práce. Obhajoba diplomové práce se koná na katedře, kde byla práce zadána. K obhajobě DP se student/ka může přihlásit
bez omezení počtu kreditů. Musí mít absolvovány předměty Příprava a zpracování diplomové práce I a Příprava a zpracování diplomové práce II.

Pozn. Začít psát diplomovou práci by měl student teprve tehdy, když má práci zadanou v SIS. Pokud na ní začne pracovat dříve, nemá zaručeno, že v případě personálních změn bude moci pokračovat v psaní práce na dané téma a dle podmínek, které si dohodl s původním vedoucím práce

Student může přistoupit k částem 1, 2 a 3 v libovolném pořadí. Část 1 však musí konat najednou v jednom termínu (např. podzimním).
Předpoklady pro konání státní zkoušky jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Karlovy, viz web fakulty.
Často kladené otázky a odpovědi na ně zde.

Diplomové práce

Všechny potřebné informace, a také šablonu pro psaní závěrečných prací naleznete na stránkach fakulty.

Obhajoba diplomové práce

Posudek