Rozšiřující kvalifikační studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Studium je určeno k rozšíření magisterské učitelské kvalifikace o učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akreditovaném programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou.

Podmínky přijetí a další studijní informace poskytuje Centrum celoživotního vzdělávání PedF UK zde. Vzdělávací plán je dostupný zde.

Garantkou programu je doc. Jana Stará. Provozní garantkou programu je dr. Helena Hejlová.

Od AR 2020/2021 je toto studium dvouleté a je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Závěrečné zkoušky pro absolventy CŽV dvouletého studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Závěrečná zkouška (ZZk) se skládá ze tří částí:

 1. Prezentace a obhajoba závěrečné práce, kterou se rozumí závěrečné pedagogické portfolio pro CŽV Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
 2. Okruhy pro závěrečnou zkoušku z didaktiky českého jazyka a literatury (zde a zde).
 3. Okruhy pro závěrečnou zkoušku z didaktiky matematiky (zde).

  Závěrečné zkoušky pro absolventy CŽV tříletého studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

  Studenti tříletého studia zakončují studium závěrečnými zkouškami (ZZk) ve třech dnech po sobě následujících týdnů:

  1. obhajobou závěrečné práce – posudky zpracovává vedoucí konzultant a oponent, student je obdrží týden před obhajobou (formulář posudku)
  2. závěrečná zkouška z didaktiky českého jazyka a literatury (okruhy zde a zde).
  3. závěrečná zkouška z pedagogiky a závěrečná zkouška z matematiky a didaktiky matematiky (okruhy pro závěrečnou zkoušku z didaktiky matematiky)

  Průběh závěrečné zkoušky z pedagogiky:

   • na rozdíl od absolventů dvouletého studia k ní není třeba pedagogicko-psychologické portfolio,
   • okruhy ke zkoušce jsou shodné jako pro dvouleté studium,
   • student/ka si tahá 2 okruhy:
     • jeden okruh student/ka pojedná přehledově s výkladem, orientovat se může podle klíčových slov u zadaných okruhů. Při přípravě na zkoušku klíčová slova nejsou k dispozici.
     • druhý okruh je examinátorem konkretizován problémovou otázkou nebo didaktickou situací. Student/ka předkládá seznam prostudované literatury, který může být examinátorem využit při rozpravě u zkoušky.