Informace o studiu

Stáže a Erasmus+

Stáže a stipendia

Na katedrální stránce naleznete speciální „Nabídku vybraných studentských mobilit pro studenty Katedry pre-primární a primární pedagogiky“. Všechny naleznete aktuální nabídky nejrůznějších stáží, stipendií, konferencí, seminářů apod. fakultní záložce Aktuality naleznete 

V záložce Instituce pak najdete seznam institucí, které pravidelně nabízejí možnosti získání stipendií, ať už na studijní, výzkumný či asistentský pobyt v zahraničí, nebo na výuku či výzkum na některé ze zahraničních vysokoškolských institucí.

Obecně je nabídka dále rozdělena na možnosti pro studenty (včetně doktorandů) a pro akademické pracovníky.

Seznam dohod bilaterální spolupráce (řazeny abecedně dle zemí) na meziuniverzitní úrovni, kde participuje i Pedagogická fakulta UK najdete zde. Termíny nabídek zveřejněných na webu RUK jsou pouze orientační, protože platí dřívější termín, který určí fakulta, skrze kterou si přihlášku podáváte. Sledujte proto aktuální nabídky.

Další možnosti studijních pobytů naleznete zde.

Erasmus+

Program Erasmus+ považuje PedF UK za jednu z významných možností mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je dosáhnout evropské dimenze v oblasti přípravy učitelů. Tato spolupráce umožňuje studentům získat cenné zkušenosti na zahraničních univerzitách a nejaktuálnější poznatky a praktické zkušenosti na poli vzdělání.

Podávání přihlášek na studijní pobyty a stáže provádí studenti a doktorandi online prostřednictvím registrace ve webové aplikaci UK umístěné na adrese https://is.cuni.cz/webapps.

Na Univerzitě Karlově je program Erasmus koordinován Evropskou kanceláří. Informace o studiu v zahraničí poskytuje též Informační poradenské centrum UK.

Na každé fakultě UK působí fakultní koordinátor. Na každé katedře PedF UK byl stanoven katedrální koordinátor.

Aktuální informace ohladem bilaterarních zmluv KPPP zde

Zájemci o ERASMUS+ mobilitu se registrují pomocí online webové aplikace pro vyjíždějící studenty a doktorandy na adrese. Registrace probíhá zpravidla na jaře pro mobilitu během následujícího akademického roku. Pro konkrétní termíny sledujte aktuality na webu, facebooku či nástěnkách.

Zapojení do jednotlivých aktivit v rámci programu Erasmus+ je realizováno prostřednictvím tzv. bilaterálních smluv mezi partnerskými univerzitami. Na UK PedF, stejně jako i na ostatních fakultách UK, jsou tyto smlouvy navrhovány a uzavírány přímo mezi jednotlivými katedrami. Podepisuje je fakultní koordinátor, který je předá RUK k zaevidování.

Podrobné informace pro zájemce

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů UK

Důležité termíny

 

RUK pořádá webinář pro zájemce o ERASMUS studentské mobility a staze.
Začátek: 17. 2. 2021 od 16.00
Kde: Online webinář
Kontakt: Mgr. Petra Skálová petra.skalova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 744
Volná místa: 30 z 250
 
Zájemci o účast na webináři se mohou hlásit prostřednictvím on-line

Fond Mobility 2021

Vážení studenti,
rádi bych Vás informovali o vypsání jarního kola soutěže Fond Mobility.
Veškeré nutné informace naleznete na webu – https://cuni.cz/UK-43.html .
Aplikace, přes kterou se žádosti podávají, bude otevřena pro žadatele od 1. února do neděle 21. března 23:59. Aplikaci naleznete na stránkách https://veda.is.cuni.cz/ v kategorii Interní soutěže.

 

Výběrové řízení proběhne v pátek 19.3.2021 od 9:00 – bude realizováno hybridně či online, dle aktuální epidemiologické situace (link bude zveřejněn na této stránce před termínem)

Zájemce nejpozději do 15.3.2021 23:59 odešle email s přílohami na kontaktní adresu: erasmuskppp@pedf.cuni.cz
 

V obsahu emailu zájemce napíše:
1. Své jméno
2. Ročník studia a svůj studijní obor
3. Výpis ze SIS, kde jsou vidět výsledky studia a studijní průměr
3. Název univerzity na kterou se hlásí (včetně adresy)
* V případě podání přihlášek na několik VŠ zájemce napíše jím preferované pořadí škol. Přičemž: 1. znamená nejvyšší preferenci.

Email musí obsahovat následující přílohy:
1. Strukturovaný životopis zájemce (s uvedením úrovně jazykových kompetencí)
2. Motivační dopis zájemce v českém jazyce
3. Motivační dopis zájemce v jazyce studia
* V případě podání přihlášek na několik VŠ zájemce napíše Motivační dopis na 1. preferovanou univerzitu
4. V případě, že uchazeč vlastní jazykový certifikát, může jeho sken/fotografii zaslat jako přílohu

Požadavky na preferovaný motivační dopis:
Rozsah (2-5 normostran)
Motivace ke studiu na zahraniční škole
Projekt studia na zahraniční škole
Relevance výběru zahraniční školy vzhledem k profesnímu rozvoji zájemce.

Email může obsahovat i jiné přílohy, které jsou podle zájemce relevantní vzhledem k předkládané žádosti.

V případě dotazů kontaktujte PhDr. Barboru Loudovú Stralczynsku, Ph.D. prostřednictvím emailu; v emailu pro zefektivnění komunikace prosím uveďte i telefonický kontakt na Vás.

Za katedru pre-primární a primární pedagogiky PhDr. Barbora Loudová Stralczynska, Ph.D.

Vážení studenti v následujícím linku najdete výsledky výsledky Výsledky výběrového řízení pro ERASMUS+ mobility – Studijní pobyty v AR 2021/2022.

Vybraným přejeme Vám příjemnou mobilitu v zahraničí (ne online :)) a neúspěšným zájemcům doporučujeme přihlásit se znovu v dalším akademickém roce.

Katederní koordinátoř pro zahraniční spolupráci

KATEDRA PRE-PRIMÁRNÍ A PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. ( barbora.loudova@pedf.cuni.cz), M. Rettigové 4

Zkusenosti vyjizdejicich studentu Univerzity Karlovy

Radi bych Vas upozornili na iniciativu sdilet zkusenosti vyjizdejicich studentu UK do zahranici a poskytovat informace o zahranicnich univerzitach prostřednictvím portálu

https://www.charlesabroad.cz/

Na portale lze najit i obecne pokyny pro studenty, kteri zvazuji vyjet behem studia do zahranici.

Nabídka vybraných studentských mobilit 

Nabídka vybraných studentských mobilit pro studenty Katedry pre-primární a primární pedagogiky

 

4EU+: Nabídka online kurzů Uni Sorbonny na ZS 2021/22

(21.6.2021)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Většina 4EU+ univerzit nabídne studentům v nadcházejícím zimním semestru vybrané online kurzy. Sorbonna jako první zveřejnila nabídku, která sestává zejména z kurzů určených studentům humanitních a společenskovědních oborů. Součástí nabídky je také přípravný kurz na zkoušku z anglického jazyka (TOEIC training programme).

Seznam kurzů a informace o přihlašování jsou k dispozici zde: https://4euplus.eu/4EU-241.html.

Deadline pro registraci studentů do kurzů je již 25. ČERVNA.

Budeme rádi, pokud nabídku budete sdílet se studenty na vašich fakultách.

S díky a srdečným pozdravem,

KRISTÝNA KOLÍNOVÁ

EUROPEAN CENTRE [1]

4EU+ Officer at CU

www.4euplus.eu [2]
Charles University
Ovocný trh 560/5
116 36 Prague 1

Czech Republic

e-mail: kristyna.kolinova@ruk.cuni.cz
tel.: +420 224 491 578

mob.: +420 775 241 358

4EU-Uni SORBONNE_2021-22

BTHA stipendia na online odborné a jazykové kurzy v Bavorsku v létě 2021 - POSLEDNÍ VÝZVA

(4.5.2021)

Vážený pane, vážená paní,

rádi bychom Vám předali informaci Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA), že stipendium na LETNÍ ŠKOLY V BAVORSKU lze v tomto roce využít i k účasti NA ONLINE JAZYKOVÝCH KURZECH. Stipendijní program pro studenty, vědce a zaměstnance českých VŠ zůstává až do vyčerpání prostředků nadále otevřený. Vzhledem k tomu, že počet stipendijních míst se v původnímu termínů nenaplnil, je pořád možné požádat o stipendium.

Bližší informace naleznete na našich stránkách [1] a na stránkách BTHA [2].

V případě zájmu je nutné současně se žádostí o stipendium přihlásit se na vybraný online kurz u pořádající univerzity – např. Sommeruni Bayreuth [3] (termín přihlášek: 15. 6. 2021) nebo MISU / LMU v Mnichově [4] (termín přihlášek: 18. 6. 2021).

V případě dotazů ke stipendijnímu programu prosím kontaktujte paní Martinu Guttenberger na guttenberger@btha.de.

S přátelským pozdravem

TEREZA HABÁŇOVÁ

_Akademická informační agentura (AIA)_

_Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů_

Tel.: (+420) 221 850 504

Mob.: (+420) 778 116 058

E-mail: tereza.habanova@dzs.cz

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Na Poříčí 1035/4 | 110 00 Praha 1

www.dzs.cz [5]

Links:
——
[1]
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/BTHA_Sprachkurse-Fachkurse_BY_2021_Ausschreibung_offen.pdf
[2]
https://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-kurzy-a-letni-skoly-v-bavorsku
[3] https://www.sommeruni.uni-bayreuth.de/de/index.html
[4] https://www.ssk-misu.de/de/content/ssk_home_online
[5]
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dzs.cz%2F&data=02%7C01%7Cjana.voltrova%40upce.cz%7Cfb62a1e5c3504826fc0208d811fd8830%7C49307c8db7bd42d1957063cbd63caf1b%7C0%7C0%7C637279128335519044&sdata=BbrDpwAW7y9PK7dwQ55LyvkCx9gLhFrtA2ACXpO1W4U%3D&reserved=0

Stipendia na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení v červnu 2021

(9.5.2021)

Vážení študenti a študentkty,

 

ráda bych vás informovala o nabídce prestižních víceletých stipendií ke studiu v Japonsku od roku 2022, viz text níže.

 

 

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si dovolujeme Vás informovat o nabídce prestižních víceletých stipendií ke studiu vJaponsku od roku 2022.

 

(1) Japonské ministerstvo školství Monbukagakusho každoročně vypisuje nabídku stipendií k absolvování studijních a výzkumných pobytů pro studenty a absolventy VŠ (typ „Research Students“). O stipendium japonské vlády (MEXT) v délce 18 měsíců (plus 6 měsíců jazykové přípravy) mohou žádat absolventi všech vědních oborů minimálně s titulem Bc. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu nebo říjnu 2022. Výše stipendia dosahuje až 145 000 YEN měsíčně.

 

(2) Japonská vláda dále poskytuje absolventům SŠ, a tedy i studentům prvních ročníků VŠ, víceletá stipendia k absolvování vysokoškolského studia (typ „Undergraduate Students“). Celková délka studia je 4 až 6 let(plus povinná intenzivní jazyková příprava) v závislosti na oboru. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu 2022. Výše stipendia činí minimálně 117 000 YEN měsíčně.

 

O podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a na stránkách japonské agentury JASSO (Japan Student Services Organization), kde naleznete dokumenty a informační materiály v AJ.

 

Zájemci o oba druhy stipendií podávají žádosti v termínu do 31. května 2021. Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba doručit na adresu MŠMT ČR (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1). Úspěšní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu. Souhrnné informace naleznete rovněž na webových stránkách DZS/AIA.

 

 

S přáním hezkého dne,

Mgr. Jana Peclová

Department for International Relations/Oddělení pro zahraniční vztahy
Faculty of Education/Pedagogická fakulta
Charles University/Univerzita Karlova
Email: jana.peclova@pedf.cuni.cz
Room/Místnost: R443
Linka: 236

 

Stipendium na Hamburg International Summer School 2021 - Language Diversity, Education and Social Participation - 5. - 30.7.2021

(4.5.2021)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si vás informovat o nabídce partnerské univerzity HAMBURG
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2021.

Naše partnerská Univerzita v Hamburku nabízí studentům UK celkem 3
stipendijní místa na několika odborně zaměřených letních
školách v rámci HAMBURG INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2021, které
proběhnou online.

Pro studenty z vašich kateder by mohla být zajímavá tato LŠ:
LANGUAGE DIVERSITY, EDUCATION AND SOCIAL PARTICIPATION – 5. – 30. 7.
2021 – ONLINE

Podrobnější informace a požadavky pro uchazeče této LŠ naleznete
zde:

https://www.uni-hamburg.de/en/internationales/studieren-an-der-uhh/summer-schools/1-program/2-language-diversity.html

https://www.uni-hamburg.de/en/internationales/studieren-an-der-uhh/summer-schools/3-application.html

Poplatek za tuto LŠ je 775 EUR (pro studenty z UK bude poskytnuta 20 %
sleva = 620 EUR). V případě, že bude studentům přiznáno
stipendium, bude jim celá částka na začátku tohoto online kurzu
dodatečně vyplacena.

DEADLINE PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK UCHAZEČŮ O TUTO LŠ BUDE NA OZV
10.05.2021 DO 8:00.

PODKLADY K ŽÁDOSTI O STIPENDIUM NA LŠ PRO STUDENTY:

* strukturovaný životopis v AJ
* motivační dopis v AJ
* studijní průměr
* potvrzení o přijetí na LŠ – LANGUAGE DIVERSITY, EDUCATION AND
SOCIAL PARTICIPATION – 5. – 30. 7. 2021 – ONLINE (V PŘÍPADĚ,
ŽE NEBUDOU NA STIPENDIUM VYBRÁNI, MOHOU SE Z DANÉ LŠ POTÉ OPĚT
ODHLÁSIT)

Prosím o rozšíření této informace na vašich katedrách.

S pozdravem —
Mgr. Jana Peclová

Department for International Relations/Oddělení pro zahraniční
vztahy
Faculty of Education/Pedagogická fakulta
Charles University/Univerzita Karlova
Email: jana.peclova@pedf.cuni.cz
Room/Místnost: R443
Linka: 236

Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod

(12.4.2021)

 

Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

ráda bych Vás tímto informovala o vyhlášení výběrového řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2021/2022.

 

Seznam míst a univerzit, kterých se výzva týká, naleznete v přiložené tabulce. Upozorňujeme, že počet míst platí pro celou univerzitu.

 

Deadline pro nahrání dokumentů do webapps: 10. KVĚTNA 2021

 

Deadline pro odevzdání dokumentů na OZV Pedf UK: 10. KVĚTNA 2021

 

K výběrovému řízení je nutno poskytnout následující dokumenty do aplikace webapps a na Oddělení pro zahraniční vztahy PedfUK:

 

Veškeré dokumenty musí být v ANGLICKÉM JAZYCE (krom Université de Montréal – zde požadujeme dokumenty ve francouzštině)

 

*životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
*motivační dopis
*konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)
*doporučující dopis z katedry
*aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
*celkový studijní průměr za celé studium na VŠ
*doklad o jazykové způsobilosti
* studenti doktorského studijního programu přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity

 

Prosím o rozšíření této informace na vašich katedrách a ústavech.

 

S přáním hezkého dne,

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

 

 

 

velice se omlouvám za zmatek. Po několika dotazech si dovolím specifikovat:

 

 

 

Níže uvedená výzva je pro studenty (včetně doktorandů).

 

 

 

Vaše dříve odevzdané žádosti o mobility v rámci meziuniverzitních dohod (řešili jsme spolu v lednu) jsou platné pokud nebylo partnerem či RUK řečeno jinak.

 

 

 

Prosím přijměte mou omluvu za tento chaos.

 

 


PETRA ZÁKOUTSKÁ
she/her
Department for International Relations/_Oddělení pro zahraniční
vztahy_
Faculty of Education/_Pedagogická fakulta_
Charles University/_Univerzita Karlova_
EMAIL: petra.zakoutska@pedf.cuni.cz
ROOM/MÍSTNOST: R443
LINKA: 237

 

 

 

Príloha:

 

 

 

Erasmus+ praktické stáže - VŘ

(23.2.2021)

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

pro obsazení míst na Praktické stáže (Traineeships) v akademickém roce 2021/2022 

v rámci programu Erasmus+. 

Pro zařazení do výběrového řízení musí student/-ka doručit nejpozději do pondělí 

8. března 2021 do 15:00 hod. 

do kanceláře Oddělení pro zahraniční vztahy (M. Rettigové 4, dveře R443) tyto dokumenty: 

 životopis v ČJ, 

motivační dopis v ČJ (vč. emailového kontaktu studenta a uvedení plánované délky stáže), 

studijní průměr (výpis ze SIS potvrzený Studijním oddělením), 

certifikát nebo jiný dokument potvrzující jazykovou úroveň studenta/-ky v jazyce stáže (případně dle domluvy), 

souhlas/doporučení koordinátora z katedry, kam student/-ka patří, 

předběžný souhlas s přijetím od přijímající instituce (stačí vytištěný e-mail) s uvedením předpokládaného termínu a délky stáže. 

Na pozdě odevzdané přihlášky nebude brán zřetel! 

Výběrové řízení poté proběhne 31. 3. 2021 (čas bude upřesněn emailem) v kanceláři Oddělení pro zahraniční vztahy (M. Rettigové 4, místnost R442). 

Kritéria výběrového řízení: 

1. Studijní průměr studenta/-ky 

2. Jazykové dovednosti studenta/-ky v jazyce stáže 

3. Motivace a přínos stáže pro studenta/-ku 

Komise výběrového řízení může udělit každému kandidátovi body v rozmezí 0-60 bodů dle níže uvedených propozic. Minimální hranice pro úspěch ve výběrovém řízení je 30 bodů. Studenti s nejvyšším počtem bodů budou vyslání na praktickou stáž, dle finančních možností fakulty (rozpočet na praktické stáže v rámci programu Erasmus+). 

Propozice k jednotlivým kritériím výběrového řízení: 

Ad 1. Studijní průměr studenta/-ky (0-20bodů) 

a) Studijní průměr do 1,2 => 20 bodů 

b) Studijní průměr v rozmezí 1,3 – 1,8 => 15 bodů 

c) Studijní průměr v rozmezí 1,9 – 2,4 => 10 bodů 

d) Studijní průměr v rozmezí 2,5 – 3,0 => 5 bodů 

e) Studijní průměr nad 3,1 => 0 bodů 

V případě studentů doktorského studia: 

a) Student/-ka má splněny všechny povinnosti => 20 bodů 

b) Student/-ka má splněny jen některé povinnosti => 10 bodů 

c) Student/-ka nemá splněny své povinnosti =>0 bodů 

Ad. 2. Jazykové dovednosti studenta/-ky v jazyce stáže (0–20 bodů) 

a) Velmi dobrá úroveň (úroveň C1 nebo vyšší, doložena certifikátem nebo jiným podobným potvrzením) => 20 bodů 

b) Více než dostačující (úroveň C1 nebo vyšší, nedoložena certifikátem, ale ověřena výběrovou komisí) => 15 bodů 

c) Dostačující úroveň (úroveň B2, doložena certifikátem, jiným podobným potvrzením, nebo ověřena výběrovou komisí) => 10 bodů 

d) Spíše nedostatečná úroveň (úroveň B1, ověřena výběrovou komisí) => 5 bodů 

e) Nedostatečná úroveň (úroveň nižší než B1, ověřena výběrovou komisí) => 0 bodů 

Ad. 3. Motivace a přínos stáže pro studenta/ku (0–20 bodů) 

a) Student/-ka je vysoce motivovaný/á, má jasně dané cíle své stáže, stáž přímo souvisí s oborem jeho/jejího studia a bude velmi prospěšná => 20 bodů 

b) Student/-ka je motivovaný/á, cíle své stáže nemá zcela jasně zformulovány, stáž však přímo souvisí s oborem jeho/jejího studia a bude velmi prospěšná => 15 bodů 

c) Student/-ka je motivovaný/á, cíle své stáže má jasně zformulovány, stáž však přímo nesouvisí s oborem jeho/jejího studia, bude prospěšná jen částečně => 10 bodů 

d) Motivace studenta/-ky je nejasná, cíle své stáže nemá jasně zformulovány, stáž však přímo souvisí s oborem jeho/jejího studia a bude prospěšná => 5 bodů 

e) Motivace studenta/-ky je nejasná, cíle své stáže nemá jasně zformulovány, stáž přímo nesouvisí s oborem jeho/jejího studia, nebude příliš prospěšná => 0 bodů 

 

Príloha:

Nabidka na stipendium pro studenty 2. a 3. r. Bc., NMg, Mg a PhD studia - National Tsing Hua University (NTHU), Taiwan

(23.2.2021)

Cílová skupina: studenti 2. a 3. ročníků Bc. programů, studenti magisterských a doktorských programů

Deadline: 7. března 2021

National Tsing Hua University (NTHU), Taiwan, se kterou Univerzita Karlova připravuje uzavřít smlouvu o spolupráci[1], přišla s nabídkou stipendia „Taiwan-Europe Connectivity Scholarship: Czech Republic Project“ pro výměnný semestrální pobyt 2 studentů v zimním semestru 2021/2022.

OZV RUK na základě této nabídky vyhlašuje mimořádné výběrové řízení pro 2 místa. K výběrovému řízení předloží uchazeč o pobyt na NTHU Taiwan v angličtině:

  • životopis (musí obsahovat datum narození, e-mail a telefon)
  • motivační dopis
  • slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů
    (student musí podle pravidel stipendia absolvovat alespoň jeden kurz čínštiny)
  • doporučující dopis od vyučujícího
  • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o studijním průměru)
  • doklad o jazykové způsobilosti
  • kopie pasu
  • souhlas se zpracováním osobních údajů

Do výběrového řízení se mohou hlásit pouze studenti druhých a třetích ročníků bakalářských programů či studenti magisterských a doktorských programů.

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti vyhledají na internetových stránkách univerzity. Podrobnější informace o stipendiu jsou v letáku od NTHU.

Studenti musí počítat s tím, že pokud nedojde k podpisu smlouvy před jejich výjezdem, výjezd nebudou moci uskutečnit.

Deadline: Studenti nahraje požadované dokumenty do online aplikace do 7. března 2021.

Bližší informace: http://nthu-en.site.nthu.edu.tw/

Poznámka:

Na College of Education NTHU se věnují oborům, které se studují na PedF UK (http://nthu-en.site.nthu.edu.tw/p/404-1003-77287.php#College%20of%20Education)

[1] PedF se rozhodla zapojit do této spolupráce.

Prílohy:
 
 
Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2021

(4.2.2021)

Grüß Gott – dobrý den,

rádi bychom Vás i v této nelehké době informovali o letošních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury. Prosíme předejte následující informace potenciálním zájemcům z řad studentů, pedagogů, vědeckých pracovníků a vedení VŠ, děkujeme.

Dle vývoje v následujících měsících se budeme snažit otevřít možnosti financování i pro digitální formáty přeshraničních kooperací a pro účast na online akcích vysokých škol v sousední zemi. Navíc doufáme, že alespoň v druhé polovině roku bude možno uskutečnit některé akce či výzkumné projekty v prezenční formě.

Stipendijní programy na rok 2021:

– stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,

– stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,

– stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,

– stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice „Stipendia“.

Grantové programy na rok 2021:

– NOVĚ: „Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021“ – program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)

„Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021“ – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)

„Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021“ – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací na www.btha.cz v rubrice „Granty“.

Aktuálně: Česko-bavorská vysokoškolská agentura hledá uchazeče o pozici administrativního pracovníka / administrativní pracovnice (na částečný úvazek do 31. 12. 2023). Termín přihlášek: 10. 2. 2021. Více informací na www.btha.cz v rubrice „Zprávy“.

I v tomto roce jsme vám k dispozici a těšíme se přes všechny překážky na přínosnou spolupráci s vámi!

S přátelským pozdravem

– mit freundlichen Grüßen

Radka Bonacková

projektová manažerka

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

(online) University College Copenhagen - Virtual international Week from March 22 - 24
Stipendijní místa pro asistentky a asistenty ČJ na saských školách

(21.12.2020)

Stipendijní místa pro asistentky a asistenty ČJ na saských školách
Vážená paní, vážený pane,
z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR informujeme o tom, že MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku [1] ve školním roce 2021/2022.
UZÁVĚRKA PRO PŘIJÍMÁNÍ ELEKTRONICKY I POŠTOU ZASLANÝCH PŘIHLÁŠEK JE 31. BŘEZNA 2021.
O tato místa se mohou ucházet čerství ABSOLVENTI PEDAGOGICKÝCH FAKULT nebo STUDENTI POSLEDNÍHO ROČNÍKU TĚCHTO FAKULT (v době nástupu již ukončené studium), kteří studovali s dobrými studijními výsledky.
Vítána je APROBACE ČESKÝ JAZYK – NĚMECKÝ JAZYK nebo studium UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ SE ZNALOSTÍ NĚMECKÉHO JAZYKA (NA ÚROVNI B1-B2).
Asistentky/asistenti pomáhají při výuce češtiny na saských školách, které jsou vesměs v místech poblíž hranic mezi ČR a Německem (gymnázia v Žitavě a okolí, základní školy vDrážďanech, Aue, Ebersbach-Neugersdorfu, Novém Městě Saském, Žitavě a okolí).
Zájemkyně a zájemce posílají na MŠMT vyplněnou přihlášku (odkaz na formulář najdete ve výzvě), životopis a motivační dopis v němčině, ověřené kopie dokladů o vzdělání,  doporučení příslušné katedry/fakulty, na níž uchazeč/uchazečka absolvoval/a své vysokoškolské vzdělávání v německém jazyce, podepsané prohlášení týkající se zpracování osobních údajů (prohlášení najdete na třetí straně přihlašovacího formuláře).
VÝŠE STIPENDIA ČINÍ 850 EUR NETTO MĚSÍČNĚ. Zdravotní a úrazové pojištění spolu s pojištěním odpovědnosti hradí saská strana. Doporučujeme uzavření sociálního pojištění v České republice. Při zprostředkování cenově výhodného ubytování bude nápomocna saská strana, ubytování si asistentky/asistenti hradí z poskytnutého stipendia.
Prosíme Vás o zprostředkování této nabídky případným zájemkyním a zájemcům na Vaší škole a děkujeme za spolupráci.
S přáním pěkných vánočních dní a mnoho štěstí a zdraví do nového roku,
Sabine Borovanská
SABINE BOROVANSKÁ, M. A.
Akademická informační agentura (AIA)| Academic Information
Agency___
_Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů _  |
_Bilateral and Multilateral Programmes Unit_
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
DZS I DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE | CZECH NATIONAL AGENCY FOR
INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH
Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1
Česká škola bez hranic Paříž

(14.12.2020)

Česká škola bez hranic Paříž
 
Vážení, dovolujeme si zaslat informace o nabídce stáže pro studenty v České škole bez hranic Paříž. S některými z Vás jsme již měli možnost spolupracovat a rádi bychom uvítali zájemce i z dalších míst, tedy zasíláme nabídku stáže na následující semestry. Neváhejte se na nás obrátit v případě zájmu nebo kvůli dalšímu upřesnění.