Informace o studiu

Studenti se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami

Studentem či uchazečem o studium se speciálními potřebami rozumíme takového studenta/ku či uchazeče o studium, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu potřebuje modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek,  popř. jiná zvláštní specifika úpravy fyzického prostředí  či studijních pomůcek a studijních opor tak, aby mohl  úspěšně zvládnout průběh studia.

Odkaz na univerzitní stránku pro studenty se speciálními potřebami zde.

  Modifikace přijímacího řízení:

  Student se speciálními potřebami  může s ohledem na specifikované zdravotní charakteristiky požádat o modifikaci přijímacího řízení.- informace zde.

  Kontakty:

  Kancelář UK pro studenty se speciálními potřebami – odkaz zde.

  Poradna pro studenty se speciálními potřebami na PedF UK – zde.

  Kontaktní osoba na PedF UK:  doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. – zde

  Na úrovni katedry primární pedagogiky se studenti se speciálními potřebami mohou obracet na doc. PhDr. Janu Uhlířovou, CSc.