katedra preprimarní a primární pedagogiky

Lidé na katedře

Vedení katedry

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Garantka Učitelství pro 1. st. ZŠ(stará akreditace); Garantka Učitelství pro MŠ

Zástupkyně vedoucí pro záležitosti primární pedagogiky

vyučující preprimární a primární pedagogiky

radka.wildova@pedf.cuni.cz

Tajemnice

doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.

Vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky; Garantka Učitelství pro 1. st. ZŠ (nová akreditace)

vyučující primární pedagogiky

jana.stara@pedf.cuni.cz

 

doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.

Garantka Pedagogika předškolního věku

Zástupkyně vedoucí pro záležitosti předškolní pedagogiky

vyučující preprimární pedagogiky

sona.kotatkova@pedf.cuni.cz

Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

tajemnice ESA pro studia Učitelství pro 1. st. ZŠ,

vyučující primární pedagogiky

jana.kratka@pedf.cuni.cz

Mgr. Eva Koželuhová, Ph.D.

tajemnice ESA pro studia preprimární pedagogiky

vyučující preprimární pedagogiky

eva.kozeluhova@pedf.cuni.cz

 

Další pracovníci

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

vyučující preprimární a primární pedagogiky

jana.uhlirova@pedf.cuni.cz

PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.

vyučující primární pedagogiky

tereza.krcmarova@pedf.cuni.cz

MgA. Alžběta Ferklová

vyučující dramatické výchovy

alzbeta.ferklova@pedf.cuni.cz

 

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

katedrální koordinátor pro zahraniční vztahy a program ERASMUS+

vyučující preprimární
pedagogiky

barbora.loudova@pedf.cuni.cz

PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.

vyučující primární pedagogiky

helena.hejlova@pedf.cuni.cz

 

Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.

vyučující dramatické výchovy

irena.holema@pedf.cuni.cz

PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.

vyučující preprimární a primární pedagogiky

jana.kargerova@pedf.cuni.cz

MgA. Michaela Váňová

vyučující dramatické výchovy

michaela.vanova@pedf.cuni.cz

Juliana Crespo Lopes, Ph.D.

zahraniční hostující vyučující,

juliana.jcl@gmail.com

Philip Selbie, M.A.

hostující vyučující z University of Plymouth

philip.selbie@pedf.cuni.cz

Externisté KPPP

Učitelství pro mateřské školy

Mgr. Kristina Hořáková

kristina.horakova@pedf.cuni.cz

Mgr. Kristina Hořáková

kristina.horakova@pedf.cuni.cz

Mgr. Hana Splavcova

hana.splavcova@npi.cz

PaedDr.Vlasta Gregorová

vlastagregorova2@seznam.cz

PaedDr. Věra Jakoubková

jvera.jakoubkova@seznam.cz

Specializace Dramatická výchova

MgA. Jitka Míčková

jitka.mickova@postbellum.cz

MgA. Jana Machalíková

machalikova@centrum.cz

MgA. Bc. Olga Králová

olinak@centrum.cz

Mgr. Radmila Svobodová

radmila.svobodova@pedf.cuni.cz

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Markéta Králíčková, Ph.D.

markéta.kralickova@centrum.cz

Mgr. Petra Horská, Ph. D.

vyučující primární pedagogiky na mateřské dovolené

petra.horska@pedf.cuni.cz

Sekretariát

Mgr. Jana Sissak

jana.hovorkova@pedf.cuni.cz

Interní doktorandi / Internal PhD students

Druhý ročník

Flora Keysan, M.A.

Třetí ročník

Mgr. Dědičová Marie

ma.dedicova@seznam.cz

Vahid Norouzi Larsari

novin.spss@gmail.com

Mgr. Vodrážková Alžběta

alzbeta.vodrazka@gmail.com

Čtvrtý ročník

Mgr. Bačová Veronika

veronika.bacova@email.cz

Mgr. Zemanová Blanka

blanka.zemanova@pedf.cuni.cz

Pátý ročník

Mgr. Scheithauerová Lenka

lenka.scheith@gmail.com

Mgr- Hrkalová Martina

hrkalovamartina@gmail.com

Mgr. Ristić Petra

petra.ristic2@gmail.com