Informace o studiu

Rigorózní řízení

Rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku. Rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí.
1. z obhajoby rigorózní práce

2. z ústní části: –   

 • pedagogiky a filozofie výchovy
 • pedagogické psychologie
 • a dle výběru buď z českého jazyka s didaktikou  či   z matematiky s didaktikou.

 V oblasti pedagogických věd získají absolventi titul doktor filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem).

Řád rigorózního řízení UK zde.

Postup při podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce na PedF zde.  

  Tematické okruhy k ústní části rigorózní zkoušky:

  – Pedagogika a filozofie výchovy zde

  – Pedagogická psychologie zde

  – Český jazyk s didaktikou zde

  – Matematika s didaktikou zde

  Kontaktní osoby:

  pro obor Učitelství pro 1. stupeň doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.