Aktuality

Výstava studentských posterů

Od 17. do 28.2. bude vystaven výběr deseti nejzajímavější studentských posterů prezentovaných na studentské minikonferenci KPPP 6.1.2020. Postery vznikly v rámci kurzů Aktuální otázky pedagogiky zaměřených na podporu žáků s překážkami učení a žáků mimořádně nadaných.

číst více

Vzdělávací kurz pro vedení mezinárodních projektů a skupin

Rádi bych vás pozvali na jedinečný - česko-německo-polský vzdělávací kurz pro vedení mezinárodních projektů a skupin. Vedle znalostí a dovedností potřebných pro projektovou činnost, vedení skupinových procesů, konkrétních metod a technik pro práci se skupinou se v...

číst více
Sdílení zkušeností a rozvoj spolupráce mezi akademickými pracovníky připravujícími budoucí učitele realizovaného Katedrou preprimární a primární pedagogiky UK

Sdílení zkušeností a rozvoj spolupráce mezi akademickými pracovníky připravujícími budoucí učitele realizovaného Katedrou preprimární a primární pedagogiky UK

Zajímá vás, jak vybrané pedagogické fakulty připravují budoucí učitele k tomu, aby rozvíjeli sociální a environmentální odpovědnost svých žáků na lokální i globální úrovni? Jaká principy a témata (např. migrace ve světě, rovnost mužů a žen, globalizace a vzájemná propojenost světa, Cíle udržitelného rozvoje) jsou do výuky budoucích učitelů začleněna nejčastěji?

číst více
Setkání s doktorem Františkem Koukolíkem

Setkání s doktorem Františkem Koukolíkem

Tradiční odborné setkání s doktorem Františkem Koukolíkem letos po dvacáté text: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. Praha, 23. ledna 2020 – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy hostila v pátek 17. ledna 2020 tradiční odborné setkání se známým neuropatologem a...

číst více

Setkání s absolventy Učitelství 1. stupně ZŠ

2. 12. 2019 se konalo setkání s absolventy Učitelství 1. stupně ZŠ, se zástupci spolku Emil a s vyučujícími katedry preprimární a primární pedagogiky. Setkání se zúčastnilo mnoho absolventů, kterí referovali o tom, jak prožívají či prožívali první rok v praxi,...

číst více

Změny v konzultačních hodinách

Výstava studentských posterů

Od 17. do 28.2. bude vystaven výběr deseti nejzajímavější studentských posterů prezentovaných na studentské minikonferenci KPPP 6.1.2020. Postery vznikly v rámci kurzů Aktuální otázky pedagogiky zaměřených na podporu žáků s překážkami učení a žáků mimořádně nadaných.

číst více

Vzdělávací kurz pro vedení mezinárodních projektů a skupin

Rádi bych vás pozvali na jedinečný - česko-německo-polský vzdělávací kurz pro vedení mezinárodních projektů a skupin. Vedle znalostí a dovedností potřebných pro projektovou činnost, vedení skupinových procesů, konkrétních metod a technik pro práci se skupinou se v...

číst více
Sdílení zkušeností a rozvoj spolupráce mezi akademickými pracovníky připravujícími budoucí učitele realizovaného Katedrou preprimární a primární pedagogiky UK

Sdílení zkušeností a rozvoj spolupráce mezi akademickými pracovníky připravujícími budoucí učitele realizovaného Katedrou preprimární a primární pedagogiky UK

Zajímá vás, jak vybrané pedagogické fakulty připravují budoucí učitele k tomu, aby rozvíjeli sociální a environmentální odpovědnost svých žáků na lokální i globální úrovni? Jaká principy a témata (např. migrace ve světě, rovnost mužů a žen, globalizace a vzájemná propojenost světa, Cíle udržitelného rozvoje) jsou do výuky budoucích učitelů začleněna nejčastěji?

číst více
Setkání s doktorem Františkem Koukolíkem

Setkání s doktorem Františkem Koukolíkem

Tradiční odborné setkání s doktorem Františkem Koukolíkem letos po dvacáté text: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. Praha, 23. ledna 2020 – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy hostila v pátek 17. ledna 2020 tradiční odborné setkání se známým neuropatologem a...

číst více

Setkání s absolventy Učitelství 1. stupně ZŠ

2. 12. 2019 se konalo setkání s absolventy Učitelství 1. stupně ZŠ, se zástupci spolku Emil a s vyučujícími katedry preprimární a primární pedagogiky. Setkání se zúčastnilo mnoho absolventů, kterí referovali o tom, jak prožívají či prožívali první rok v praxi,...

číst více