Podmínky a požadavky pro individuální plnění SOUVISLÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE I.

Studenti/ky žádající o plnění souvislé praxe I. v zimním semestru ve třidě musí splňovat následující podmínky: učí jako třídní učitel na 1. stupni ZŠ nebo alespoň jako učitel/ka hlavních předmětů (včetně matematiky a českého jazyka na 1. stupni ZŠ) ve výši...

Europe at a Crossroads: Rights, Values and Identity

Katedra preprimární a primární pedagogiky je hlavním organizátorem  prestižní mezinárodní konference Europe at a Crossroads: Rights, Values and Identity Na konferenci aktivně vystoupí 4 pracovníci a doktorandi KPPP....

Gratulace doc. Janě Uhlířové

Významná a dlouholetá členka naší Katedry preprimární a primární pedagogiky doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. obdržela v Den učitelů (také výročí narození Jana Amose Komenského) 28.března 2019 medaili MŠMT 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou...

Témata DP a BP pro rok 2018/2019

Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS v akademickém roce 2018/2019 na katedře primární pedagogiky je 9. 1. 2019.

Profil katedry

Katedra preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK se orientuje na vzdělávací, teoretickou a badatelskou práci v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku a přípravu učitelů pro práci s dětmi v tomto věkovém období. Profilujícím rysem katedry je rozvoj nového oboru preprimární a primární pedagogiky jako „pedagogiky orientované na dítě“ s výrazným antropologickým zaměřením.

Konzultační hodiny

Kde nás najdete?

Katedra preprimární a primární pedagogiky, 
Pedagogická fakulta, Univerzity Karlovy,
M. D. Rettigové 4116 39 Praha 1

Napište nám

  • Sekretariát:
  • Telefon: 221900110
    E-mail: jana.hovorkova@pedf.cuni.cz